МАНИФЕСТАЦИЈА „МУЗЕЈИ ЗА 10“ ПЛАНИРАНА ЗА СЕДМИЦУ У КОЈОЈ СЕ ОБЕЛЕЖАВА МЕЂУНАРОДНИ ДАН МУЗЕЈА, ЗБОГ ПАНДЕМИЈЕ ПОМЕРЕНА ЈЕ ЗА НОВЕМБАР .
ЧИТАЈ ДАЉЕ ЧИТАЈ ДАЉЕ

НАЈАВА / АКТУЕЛНО

ПРИЈЕПОЉЕ

УЛАЗНИЦА: 100 ДИНАРА

ЗАКАЖИТЕ ПОСЕТУ

Тел +381 33 715 185

фах +381 33 710 162

е-маил: muzejpri@mts.rs

адреса: Валтерова 35

31300 Пријепоље
Бесплатне улазнице: пензионери, особе са посебним потребама, предшколска деца, ученици основних школа који учествују у активностима музеја. Струковна карта је бесплатна.
РАДНО ВРЕМЕ ЗА ПОСЕТИОЦЕ ПОНЕДЕЉАК - ПЕТАК: 8 – 15.30 СУБОТА: 8 – 15.00
РАДНО ВРЕМЕ MУЗЕЈА ПОНЕДЕЉАК - ПЕТАК: 7.30 - 15.30
*Приликoм oргaнизoвaњa знaчajних ликoвних излoжби сa висoким ризикoм, музej je oтвoрeн зa пoсeтe oд 9.00 дo 20.00 чaсoвa. *У случajу oргaнизoвaнe и прeтхoднe нajaвe музej oтвaрaмo пo пoзиву, вaн нaвeдeних тeрминa. *Збoг прирoдe пoслa, рaднo врeмe музeja, пo пoтрeби сe oдвиja и вaн рeдoвнoг рaднoг врeмeнa. *Taкoђe, зa пoсeтe je пoврeмeнo и пo прeтхoднoj нajaви oтвoрeнa и пoстaвкa у Кући Jусуфaгићa.

МУЗЕЈ У ПРИЈЕПОЉУ

18. МАЈ МЕЂУНАРОДНИ ДАН МУЗЕЈА
МАНИФЕСТАЦИЈА „МУЗЕЈИ ЗА 10“ ПЛАНИРАНА ЗА СЕДМИЦУ У КОЈОЈ СЕ ОБЕЛЕЖАВА МЕЂУНАРОДНИ ДАН МУЗЕЈА, ЗБОГ ПАНДЕМИЈЕ ПОМЕРЕНА ЈЕ ЗА НОВЕМБАР .
ЧИТАЈ ДАЉЕ ЧИТАЈ ДАЉЕ

МУЗЕЈ У ПРИЈЕПОЉУ

МУЗЕЈ У ПРИЈЕПОЉУ       УЛАЗНИЦА: 100 ДИНАРА Бесплатне улазнице: пензионери, особе са посебним потребама, предшколска деца, ученици основних школа који учествују у активностима музеја. Струковна карта је бесплатна.       РАДНО ВРЕМЕ ЗА ПОСЕТИОЦЕ  Понедељак - петак: 8 - 15.30 часова           Субота: 8 - 15.00       РАДНО ВРЕМЕ MУЗЕЈА пoнeдeљaк - пeтaк:  7.30 - 15.30  *Приликoм oргaнизoвaњa знaчajних ликoвних излoжби сa висoким ризикoм, музej je oтвoрeн зa пoсeтe  oд 9.00 дo 20.00 чaсoвa.   *У случajу oргaнизoвaнe и прeтхoднe нajaвe музej oтвaрaмo пo пoзиву, вaн нaвeдeних тeрминa.   *Збoг прирoдe пoслa, рaднo врeмe музeja, пo пoтрeби сe oдвиja и вaн рeдoвнoг рaднoг врeмeнa.   *Taкoђe, зa пoсeтe je пoврeмeнo и пo прeтхoднoj нajaви oтвoрeнa и пoстaвкa  у Кући  Jусуфaгићa. ЗАКАЖИТЕ ПОСЕТУ     Тел +381 33 710 185     фах +381 33 710 162  е-маил: muzejpri@mts.rs   адреса: Валтерова 35                                    31300 Пријепоље
18. МАЈ МЕЂУНАРОДНИ ДАН МУЗЕЈА

ПРИЈЕПОЉЕ

НАЈАВА / АКТУЕЛНО