О музеју | About museum

Музеј у Пријепољу је једна од најмлађих музејских установа у Србији (1990-), са најмањим бројем запослених радника, која је за 24 године постојања постигла значајне резултате, који су је сврстали у ред водећих установа заштите. Реконструкција и обнова средњовековних манастира, зграде Музеја, споменика исламске културе из XIX века, међународни истраживачки пројекти, научни скупови, ликовне изложбе, мултимедијални програми били су услов на основу којих је Европски музејски форум 2012. године, у конкуренцији 59 европских музеја, Музеју у Пријепољу доделио Специјалну награду, која је први пут у историји српске музеологије додељена једном музеју у Србији, па и ширем региону Балкана.
Museum in Prijepolje is one of the youngest museums in Serbia (1990-), with the lowest number of employees, which for 24 years of existence has achieved significant results, which is ranked one of the leading institutions of protection. Reconstruction and restoration of medieval monasteries, buildings, museums, monuments of Islamic culture in the nineteenth century, international research projects, scientific conferences, art exhibitions, multimedia programs were the conditions under which the European Museum Forum in 2012, in competition with 59 European museums, the Museum of Prijepolje awarded a special prize, which is the first time in the history of Serbian museology given to a museum in Serbia and in the wider Balkan region.
Subscribe to Muzej RSS