САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА КУЋЕ ЈУСУФАГИЋА

Кућа Јусуфагића, смештена на узвишењу изнад центра града, изграђена је 1888. године у исламском стилу, као беговска кућа породице Јусуфагић. Због своје архитектонске аутентичности, сачуваности кровног покривача-ћерамиде и ентеријера, кућа Јусуфагића представља вредан споменик варошке оријенталне архитектуре.

Кућа је висока, пространа грађевина, пропорционалних и складних димензија. Фасада куће је без архитектонских детаља са многобројним аутентичним лучним прозорима са топлијама. Најлепши делови ентеријера су ограда степеништа и „сенђери“ са амамџиком, душеклуком и бањицом у собама.

Кућа има двориште-авлију, ограђену високим каменим зидом са две улазне капије, са доње и горње стране куће, помоћни објекат, бунар, мушку и женску авлију. У авлији је расла лоза и гајило се „старинско“ цвеће: руже, каранфили, кадифе, ђурђини и крушке, шљиве, јабуке, дудови.

Цео простор око куће био је потпуно разграђен и девастиран, уз присутну опасност по урушавање објекта. Музеј у Пријепољу, уз финансијску подршку Министарства културе Републике Србије 2012. године реализовао је пројекат санације и реконструкције Куће Јусуфагића и уређења авлије. Тиме је овом објекту са авлијом враћен аутентичан изглед из времена градње. .

У Кући Јусуфагића налази се и пригодна музејска поставка која презентује бошњачку културу становања и свакодневни живот кајем XIX и почетком XX века.