ИСТОРИЈА

Музеј у Пријепољу основан је 1990. године. Има комплексну музејску збирку, у чијем саставу су и Музеј пионира и омладине Југославије на Јабуци, код Пријепоља, Кућа Јусуфагића и Кућа Веселичића. .

Добио статус регионалног музеја 1995. године.

За двадесет година рада организовани су значајни национални пројекти, реконструкције порушених средњовековних манастира, научна истраживања и рекогносцирање терена, научни скупови, предавања, музејске изложбе у земљи и иностранству, заштита исламских споменика и велики ликовни пројекти. Круну успеха представља реконструкција објекта Музеја по европским стандардима и признање од НИП-а да је пројекат реконструкције проглашен за пројекат од приоритета у култури Србије.

Један од ретких музеја у Србији који је успоставио врло успешну деценијску сарадњу са САНУ, Филозофским и Филолошким факултетом у Београду, чији еминентни научни радници учествују у нашим истраживачким и другим пројектима.

По реализованим и високо рангираним пројектима и референцама Музеј у Пријепољу спада у водеће музејске институције у Србији, па је из тог разлога тадашњи министар културе Републике Србије, Музеју у Пријепољу поверио организовање централне манифестације „Дани европске баштине“ за 2009. годину.

Музеј у Пријепољу својим радом скренуо је пажњу, не само стручне, научне и друге јавности, што је резултирало да електронски и штампани медији у значајним емисијама и натписима у штампи обавештавају јавност о резултатима овог по броју запослених малог, али врло успешног колектива.

Захваљујући реализованим ауторским, националним пројектима које је финансирало Министарство културе Републике Србије Музеј у Пријепољу је у Португалији 19. маја 2012. године од Европског музејског форума, под покровитељством Савета Европе, у конкуренцији 59 европских музеја добио престижну Специјалну награду за реализоване ауторске пројекте на заштити културног наслеђа и за остварену укупну друштвену улогу на компликованом и оптерећеном мултиетничком простору на којем делује, чиме је успео да успостави сарадњу са националним музејима у региону, отварајући пут сарадњи упркос неповољној политичкој ситуацији, која је то отежавала. Награда представља прво овакво признање, додељено не само Србији, већ ширем региону овог дела Балкана. Ово велико признање, значајно је не само за Музеј у Пријепољу, већ за српску музеологији уопште.