ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА МУЗЕЈА

ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА МУЗЕЈА У ПРИЈЕПОЉУ И ИЗГРАДЊА ЛЕТЊЕ КУЛТУРНЕ СЦЕНЕ СА ЛАПИДАРИЈУМОМ

Музеј у Пријепољу отворен је 1990. године у згради старе турске руждије, која је изграђена 1839. године.

Реконструкција Музеја у Пријепољу започета је, након што је конкурсом код Националног инвестиционог плана 2006. године, пројекат „Изградња и реконструкција Музеја у Пријепољу и изградња летње културне сцене са лапидаријумом“, аутора Славољуба Пушице, проглашен „за пројекат од приоритета“ и за који су издвојена значајна финансијска средства. На основу тог пројекта идејни пројекат урадио је архитекта Миладин Лукић, а Главни пројекат је урадио Завод за урбанизам и пројектовање у Пријепољу. Пројекат је подразумевао реконструкцију унутрашњих просторија, некадашњих школских учионица, комплетну реконструкцију школског дворишта у лапидаријум и доградњу анекса уз постојећи објекат. Пројекат је подразумевао да се депо Музеја изгради испод дела објекта главне зграде и дворишта, уз примену свих савремених метода заштите од влаге и подземних вода. Уместо неусловних учионица у којима се налазила стална музејска поставка и неусловног и малог депоа, новим пројектом створен је модеран простор површине 1.000m²..

Комплетна реконструкција изведена је по савременим методама, уз поштовање и уградњу модерних метода заштите: видео надзора, противпровалних, противпожарних система заштите и централна клима, према стандардима модерних музеја у свету.

За непуну годину, завршена је комплетна реконструкција. Прва изложба у 2007. години у новоотвореном простору Музеја у Пријепољу, била је велика промоција и опроштај Влада Дивца од кошарке.