ЛАПИДАРИУМ „РИМСКА КАМЕНА ПЛАСТИКА“ (II до V в.н.е)

Са локалитета Дворине на Коловрату, Дерикоњића Брдои Велика Жупа

Аутор поставке: др Светлана Лома, Филозофски факултет, Београд.