КОНТАКТ

МУЗЕЈ У ПРИЈЕПОЉУ

Валтерова 35

31300, П Р И Ј Е П О Љ Е

Тел: 00 381 33 715 185

Фах: 00 381 33 710 162

е-маил: muzejpri@mts.rs

Директор: Славољуб ПУШИЦА, музејски саветник