Милешевски записи, бр. 1, Пријепоље, 1995. (Етнолошка проучавања пријепољског краја) Милешевски записи, бр. 2, Пријепоље, 1997. (Пријепољски крај у прошлости) Милешевски записи, бр. 3, Пријепоље, 1998. (Пријепоље и околина – историја уметности) Милешевски записи, бр. 4, Пријепоље, 2000. (Пријепоље и околина - археолошка истраживања) Милешевски записи, бр. 5, Пријепоље, 2002. (Културни идентитет Полимља) Милешевски записи, бр. 6, Пријепоље, 2005. (Материјална цивилизација и духовни живот Полимља од средњег века до новијег времена) Милешевски записи, бр. 7, Пријепоље, 2007. (Горње Полимље: досадашња проучавања и истраживачки проблеми) Милешевски записи, бр. 8, Пријепоље, 2010. (Горње Полимље и Пештер од антике до новог века) Милешевски записи, бр. 9, Пријепоље, 2012. (Средње Полимље и Пештер од антике до новог века – друштвени, економски и духовни живот) Милешевски записи, бр. 10, Пријепоље, 2015. (Стари Влах, Средње и Доње Полимље кроз време и простор)/ Милешевске записе бр. 10 можете погледати отворити кликом овде
ИЗДАЊА
К. Мано Зиси, Милешевско штампарство 1544-1557, Пријепоље, 1994. А. Кадијевић, С. Марковић, Милан Минић архитект и сликар, Пријепоље, 2003. М. Поповић, Д. Поповић, С. Пушица, Манастир Куманица на Лиму, Пријепоље, 2004. С. Пушица, Обнова манастира Давидовице, Пријепоље, 1998. Група аутора, Дани европске баштине Музеј у Пријепољу,Пријепоље 2009. С. Пушица, Специјална награда 2012 Музеј у Пријепољу - Пријепоље, 2012. Љ. Минић, У коловрату младости, Пријепоље, 2001 М. Цмиљановић, Преглед 2007, 2008, 2009, 2011, Пријепоље 2008, 2009, 2010, 2012. М. Бајић-Подерегин, Свитање, (репринт издање), Пријепоље, 2012. С. Пушица, Пријепоље и Пљевља крајем XIX и почетком XX века избор старих фотографија, Пријепоље, 2012.
Музеј у Пријепољу, између осталих публикација, објавио је следећа издања: С. Пушица, М. Баковић, М. Вуковић Музеј у Пријепољу водич Пријепоље, 1992. Научни зборник Милешевски записи,бр. 1-10, Пријепоље 1995-2014.
УЛАЗНИЦА: 100 ДИНАРА                        ЗАКАЖИТЕ ПОСЕТУ                                      Тел +381 33 710 185                      фах +381 33 710 162                е-маил: muzejpri@mts.rs                   адреса: Валтерова 35 Бесплатне улазнице: пензионери, особе са посебним потребама, предшколска деца, ученици основних школа који учествују у активностима музеја. Струковна карта је бесплатна.          РАДНО ВРЕМЕ ЗА ПОСЕТИОЦЕ        ПОНЕДЕЉАК - ПЕТАК:  8 – 15.30               СУБОТА:  8 – 15.00          РАДНО ВРЕМЕ MУЗЕЈА      ПОНЕДЕЉАК - ПЕТАК:  7.30 - 15.30    *Приликoм oргaнизoвaњa знaчajних ликoвних излoжби сa висoким ризикoм, музej je oтвoрeн зa пoсeтe oд 9.00 дo 20.00 чaсoвa.   *У случajу oргaнизoвaнe и прeтхoднe нajaвe музej oтвaрaмo пo пoзиву, вaн нaвeдeних тeрминa.   *Збoг прирoдe пoслa, рaднo врeмe музeja, пo пoтрeби сe oдвиja и вaн рeдoвнoг рaднoг врeмeнa.   *Taкoђe, зa пoсeтe je пoврeмeнo и пo прeтхoднoj нajaви oтвoрeнa и пoстaвкa  у Кући  Jусуфaгићa. МУЗЕЈ У ПРИЈЕПОЉУ
ИЗДАЊА
Музеј у Пријепољу, између осталих публикација, објавио је следећа издања: С. Пушица, М. Баковић, М. Вуковић Музеј у Пријепољу – водич Пријепоље, 1992. Научни зборник Милешевски записи,бр. 1- 10, Пријепоље 1995-2014.
Милешевски записи, бр. 1, Пријепоље, 1995. (Етнолошка проучавања пријепољског краја) Милешевски записи, бр. 2, Пријепоље, 1997. (Пријепољски крај у прошлости) Милешевски записи, бр. 3, Пријепоље, 1998. (Пријепоље и околина историја уметности) Милешевски записи, бр. 4, Пријепоље, 2000. (Пријепоље и околина - археолошка истраживања) Милешевски записи, бр. 5, Пријепоље, 2002. (Културни идентитет Полимља) Милешевски записи, бр. 6, Пријепоље, 2005. (Материјална цивилизација и духовни живот Полимља од средњег века до новијег времена) Милешевски записи, бр. 7, Пријепоље, 2007. (Горње Полимље: досадашња проучавања и истраживачки проблеми) Милешевски записи, бр. 8, Пријепоље, 2010. (Горње Полимље и Пештер од антике до новог века) Милешевски записи, бр. 9, Пријепоље, 2012. (Средње Полимље и Пештер од антике до новог века друштвени, економски и духовни живот) Милешевски записи, бр. 10, Пријепоље, 2015. (Стари Влах, Средње и Доње Полимље кроз време и простор)/ Милешевске записе бр. 10 можете погледати отворити кликом овде
К. Мано Зиси, Милешевско штампарство 1544-1557, Пријепоље, 1994. А. Кадијевић, С. Марковић, Милан Минић архитект и сликар, Пријепоље, 2003. М. Поповић, Д. Поповић, С. Пушица, Манастир Куманица на Лиму, Пријепоље, 2004. С. Пушица, Обнова манастира Давидовице, Пријепоље, 1998. Група аутора, Дани европске баштине Музеј у Пријепољу,Пријепоље 2009. С. Пушица, Специјална награда 2012 Музеј у Пријепољу - Пријепоље, 2012. Љ. Минић, У коловрату младости, Пријепоље, 2001 М. Цмиљановић, Преглед 2007, 2008, 2009, 2011, Пријепоље 2008, 2009, 2010, 2012. М. Бајић-Подерегин, Свитање, (репринт издање), Пријепоље, 2012. С. Пушица, Пријепоље и Пљевља крајем XIX и почетком XX века избор старих фотографија, Пријепоље, 2012.

МУЗЕЈ У ПРИЈЕПОЉУ

УЛАЗНИЦА: 100 ДИНАРА

ЗАКАЖИТЕ ПОСЕТУ

Тел +381 33 710 185

фах +381 33 710 162

е-маил: muzejpri@mts.rs

адреса: Валтерова 35

Бесплатне улазнице: пензионери, особе са посебним потребама, предшколска деца, ученици основних школа који учествују у активностима музеја. Струковна карта је бесплатна.
РАДНО ВРЕМЕ ЗА ПОСЕТИОЦЕ Понедељак: од 8 – 15.30 часова Уторак: од 8 – 15.30 часова Среда: од 8 – 15.30 часова Четвртак: од 8 – 15.30 часова Петак: од 8 – 15.30 часова Субота: од 8 – 15.00 часов
РАДНО ВРЕМЕ MУЗЕЈА пoнeдeљaк - пeтaк: 7.30 - 15.30
*Приликoм oргaнизoвaњa знaчajних ликoвних излoжби сa висoким ризикoм, музej je oтвoрeн зa пoсeтe oд 9.00 дo 20.00 чaсoвa. *У случajу oргaнизoвaнe и прeтхoднe нajaвe музej oтвaрaмo пo пoзиву, вaн нaвeдeних тeрминa. *Збoг прирoдe пoслa, рaднo врeмe музeja, пo пoтрeби сe oдвиja и вaн рeдoвнoг рaднoг врeмeнa. *Taкoђe, зa пoсeтe je пoврeмeнo и пo прeтхoднoj нajaви oтвoрeнa и пoстaвкa у Кући Jусуфaгићa.