ПРОЈЕКТИ
САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА КУЋЕ ЈУСУФАГИЋА
Кућа Јусуфагића, смештена на узвишењу изнад центра града, изграђена је 1888. године у исламском стилу, као беговска кућа породице Јусуфагић. Због своје архитектонске аутентичности, сачуваности кровног покривача-ћерамиде и ентеријера, кућа Јусуфагића представља вредан споменик варошке оријенталне архитектуре. Кућа је висока, пространа грађевина, пропорционалних и складних димензија. Фасада куће је без архитектонских детаља са многобројним аутентичним лучним прозорима са топлијама. Најлепши делови ентеријера су ограда степеништа и „сенђери“ са амамџиком, душеклуком и бањицом у собама. Кућа има двориште-авлију, ограђену високим каменим зидом са две улазне капије, са доње и горње стране куће, помоћни објекат, бунар, мушку и женску авлију. У авлији је расла лоза и гајило се „старинско“ цвеће: руже, каранфили, кадифе, ђурђини и крушке, шљиве, јабуке, дудови. Цео простор око куће био је потпуно разграђен и девастиран, уз присутну опасност по урушавање објекта. Музеј у Пријепољу, уз финансијску подршку Министарства културе Републике Србије 2012. године реализовао је пројекат санације и реконструкције Куће Јусуфагића и уређења авлије. Тиме је овом објекту са авлијом враћен аутентичан изглед из времена градње. . У Кући Јусуфагића налази се и пригодна музејска поставка која презентује бошњачку културу становања и свакодневни живот кајем XIX и почетком XX века.
УЛАЗНИЦА: 100 ДИНАРА                        ЗАКАЖИТЕ ПОСЕТУ                                      Тел +381 33 710 185                      фах +381 33 710 162                е-маил: muzejpri@mts.rs                   адреса: Валтерова 35 Бесплатне улазнице: пензионери, особе са посебним потребама, предшколска деца, ученици основних школа који учествују у активностима музеја. Струковна карта је бесплатна.          РАДНО ВРЕМЕ ЗА ПОСЕТИОЦЕ        ПОНЕДЕЉАК - ПЕТАК:  8 – 15.30               СУБОТА:  8 – 15.00          РАДНО ВРЕМЕ MУЗЕЈА      ПОНЕДЕЉАК - ПЕТАК:  7.30 - 15.30    *Приликoм oргaнизoвaњa знaчajних ликoвних излoжби сa висoким ризикoм, музej je oтвoрeн зa пoсeтe oд 9.00 дo 20.00 чaсoвa.   *У случajу oргaнизoвaнe и прeтхoднe нajaвe музej oтвaрaмo пo пoзиву, вaн нaвeдeних тeрминa.   *Збoг прирoдe пoслa, рaднo врeмe музeja, пo пoтрeби сe oдвиja и вaн рeдoвнoг рaднoг врeмeнa.   *Taкoђe, зa пoсeтe je пoврeмeнo и пo прeтхoднoj нajaви oтвoрeнa и пoстaвкa  у Кући  Jусуфaгићa. МУЗЕЈ У ПРИЈЕПОЉУ
ПРОЈЕКТИ
САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА КУЋЕ ЈУСУФАГИЋА
Кућа Јусуфагића, смештена на узвишењу изнад центра града, изграђена је 1888. године у исламском стилу, као беговска кућа породице Јусуфагић. Због своје архитектонске аутентичности, сачуваности кровног покривача- ћерамиде и ентеријера, кућа Јусуфагића представља вредан споменик варошке оријенталне архитектуре. Кућа је висока, пространа грађевина, пропорционалних и складних димензија. Фасада куће је без архитектонских детаља са многобројним аутентичним лучним прозорима са топлијама. Најлепши делови ентеријера су ограда степеништа и „сенђери“ са амамџиком, душеклуком и бањицом у собама. Кућа има двориште-авлију, ограђену високим каменим зидом са две улазне капије, са доње и горње стране куће, помоћни објекат, бунар, мушку и женску авлију. У авлији је расла лоза и гајило се „старинско“ цвеће: руже, каранфили, кадифе, ђурђини и крушке, шљиве, јабуке, дудови. Цео простор око куће био је потпуно разграђен и девастиран, уз присутну опасност по урушавање објекта. Музеј у Пријепољу, уз финансијску подршку Министарства културе Републике Србије 2012. године реализовао је пројекат санације и реконструкције Куће Јусуфагића и уређења авлије. Тиме је овом објекту са авлијом враћен аутентичан изглед из времена градње. . У Кући Јусуфагића налази се и пригодна музејска поставка која презентује бошњачку културу становања и свакодневни живот кајем XIX и почетком XX века.

МУЗЕЈ У ПРИЈЕПОЉУ

УЛАЗНИЦА: 100 ДИНАРА

ЗАКАЖИТЕ ПОСЕТУ

Тел +381 33 710 185

фах +381 33 710 162

е-маил: muzejpri@mts.rs

адреса: Валтерова 35

Бесплатне улазнице: пензионери, особе са посебним потребама, предшколска деца, ученици основних школа који учествују у активностима музеја. Струковна карта је бесплатна.
РАДНО ВРЕМЕ ЗА ПОСЕТИОЦЕ Понедељак: од 8 – 15.30 часова Уторак: од 8 – 15.30 часова Среда: од 8 – 15.30 часова Четвртак: од 8 – 15.30 часова Петак: од 8 – 15.30 часова Субота: од 8 – 15.00 часов
РАДНО ВРЕМЕ MУЗЕЈА пoнeдeљaк - пeтaк: 7.30 - 15.30
*Приликoм oргaнизoвaњa знaчajних ликoвних излoжби сa висoким ризикoм, музej je oтвoрeн зa пoсeтe oд 9.00 дo 20.00 чaсoвa. *У случajу oргaнизoвaнe и прeтхoднe нajaвe музej oтвaрaмo пo пoзиву, вaн нaвeдeних тeрминa. *Збoг прирoдe пoслa, рaднo врeмe музeja, пo пoтрeби сe oдвиja и вaн рeдoвнoг рaднoг врeмeнa. *Taкoђe, зa пoсeтe je пoврeмeнo и пo прeтхoднoj нajaви oтвoрeнa и пoстaвкa у Кући Jусуфaгићa.