ПРОЈЕКТИ
КОНЗЕРВАЦИЈА КУРАНА
У непосредној близини манастира Милешеве, у џамији у Хисарџику, годинама се налазила исламска света књига - Кур׳ан, стар преко 300 година. Ова најстарија исламска света књига са ових простора, налазила се у стању угрожености и пропадања. Како је реч о врло вредној рукописној књизи, имајући у виду њено угрожено стање, уз огромно ангажовање директора Музеја Славољуба Пушице, а уз сагласност Исламске заједнице Пријепоља, конзервација ове вредне књиге поверена је Народној библиотеци Србије. Врло сложен и дуготрајан конзерваторски третман завршен је 2006. године, када је Куран изложен у Галерији Музеја у Пријепољу, као једини експонат на „Изложби једне књиге“. Изложба је изазвала огромно интересовање, а након тога враћен је у џамију у Хисарџику, где се и сада чува као вредна реликвија исламске културе Средњег Полимља
УЛАЗНИЦА: 100 ДИНАРА                        ЗАКАЖИТЕ ПОСЕТУ                                      Тел +381 33 710 185                      фах +381 33 710 162                е-маил: muzejpri@mts.rs                   адреса: Валтерова 35 Бесплатне улазнице: пензионери, особе са посебним потребама, предшколска деца, ученици основних школа који учествују у активностима музеја. Струковна карта је бесплатна.          РАДНО ВРЕМЕ ЗА ПОСЕТИОЦЕ        ПОНЕДЕЉАК - ПЕТАК:  8 – 15.30               СУБОТА:  8 – 15.00          РАДНО ВРЕМЕ MУЗЕЈА      ПОНЕДЕЉАК - ПЕТАК:  7.30 - 15.30    *Приликoм oргaнизoвaњa знaчajних ликoвних излoжби сa висoким ризикoм, музej je oтвoрeн зa пoсeтe oд 9.00 дo 20.00 чaсoвa.   *У случajу oргaнизoвaнe и прeтхoднe нajaвe музej oтвaрaмo пo пoзиву, вaн нaвeдeних тeрминa.   *Збoг прирoдe пoслa, рaднo врeмe музeja, пo пoтрeби сe oдвиja и вaн рeдoвнoг рaднoг врeмeнa.   *Taкoђe, зa пoсeтe je пoврeмeнo и пo прeтхoднoj нajaви oтвoрeнa и пoстaвкa  у Кући  Jусуфaгићa. МУЗЕЈ У ПРИЈЕПОЉУ
ПРОЈЕКТИ
КОНЗЕРВАЦИЈА КУРАНА
У непосредној близини манастира Милешеве, у џамији у Хисарџику, годинама се налазила исламска света књига - Кур׳ан, стар преко 300 година. Ова најстарија исламска света књига са ових простора, налазила се у стању угрожености и пропадања. Како је реч о врло вредној рукописној књизи, имајући у виду њено угрожено стање, уз огромно ангажовање директора Музеја Славољуба Пушице, а уз сагласност Исламске заједнице Пријепоља, конзервација ове вредне књиге поверена је Народној библиотеци Србије. Врло сложен и дуготрајан конзерваторски третман завршен је 2006. године, када је Куран изложен у Галерији Музеја у Пријепољу, као једини експонат на „Изложби једне књиге“. Изложба је изазвала огромно интересовање, а након тога враћен је у џамију у Хисарџику, где се и сада чува као вредна реликвија исламске културе Средњег Полимља

МУЗЕЈ У ПРИЈЕПОЉУ

УЛАЗНИЦА: 100 ДИНАРА

ЗАКАЖИТЕ ПОСЕТУ

Тел +381 33 710 185

фах +381 33 710 162

е-маил: muzejpri@mts.rs

адреса: Валтерова 35

Бесплатне улазнице: пензионери, особе са посебним потребама, предшколска деца, ученици основних школа који учествују у активностима музеја. Струковна карта је бесплатна.
РАДНО ВРЕМЕ ЗА ПОСЕТИОЦЕ Понедељак: од 8 – 15.30 часова Уторак: од 8 – 15.30 часова Среда: од 8 – 15.30 часова Четвртак: од 8 – 15.30 часова Петак: од 8 – 15.30 часова Субота: од 8 – 15.00 часов
РАДНО ВРЕМЕ MУЗЕЈА пoнeдeљaк - пeтaк: 7.30 - 15.30
*Приликoм oргaнизoвaњa знaчajних ликoвних излoжби сa висoким ризикoм, музej je oтвoрeн зa пoсeтe oд 9.00 дo 20.00 чaсoвa. *У случajу oргaнизoвaнe и прeтхoднe нajaвe музej oтвaрaмo пo пoзиву, вaн нaвeдeних тeрминa. *Збoг прирoдe пoслa, рaднo врeмe музeja, пo пoтрeби сe oдвиja и вaн рeдoвнoг рaднoг врeмeнa. *Taкoђe, зa пoсeтe je пoврeмeнo и пo прeтхoднoj нajaви oтвoрeнa и пoстaвкa у Кући Jусуфaгићa.