ПРОЈЕКТИ
ОБНОВА И РЕКОНСТРУКЦИЈА МАНАСТИРА ДАВИДОВИЦЕ
Манастир Давидовица грађен је 1281. године у близини Бродарева, код Пријепоља. Ктитор манастира је Димитрије Давид, син Вуканов, а унук Стефана Немање. Манастир је страдао када су Турци први пут крајем XV века заузели територију Полимља. У манастиру је сачувана гробна плоча „раба Божијег Вратка“, за кога поуздано знамо да је унук Димитрија Давида, у народној песми познатог као Југ Богдан, отац кнегиње Милице, за коју се сматра да је рођена у близини манастира Давидовице. Према легенди, каже се да су у Давидовици сахрањени браћа Југовићи, након страдања у Косовском боју. Након рушења и паљења, манастир никада није обнављан, осим што је крајем 50-их година ХХ века Завод за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије расчистио рушевине цркве и конзервирао постојеће зидине. Уз дозволу Министарства културе Републике Србије 1996. године Музеј у Пријепољу започео је реконструкцију и обнову манастира Давидовице, која је завршена 1998. године. Цео пројекат реконструкције и обнове манастира Давидовице, финансирало је Министарстсво културе Републике Србије. Реконструкција је изведена по пројекту надлежног Завода за заштиту споменика културе у Краљеву и уз надзор архитекте Вељка Вучковића. Пројекат реконструкције и обнове манастира Давидовице, покренуо је и њиме руководио током целокупне реконструкције и обнове, Славољуб Пушица, директор Музеја у Пријепољу.
УЛАЗНИЦА: 100 ДИНАРА                        ЗАКАЖИТЕ ПОСЕТУ                                      Тел +381 33 710 185                      фах +381 33 710 162                е-маил: muzejpri@mts.rs                   адреса: Валтерова 35 Бесплатне улазнице: пензионери, особе са посебним потребама, предшколска деца, ученици основних школа који учествују у активностима музеја. Струковна карта је бесплатна.          РАДНО ВРЕМЕ ЗА ПОСЕТИОЦЕ        ПОНЕДЕЉАК - ПЕТАК:  8 – 15.30               СУБОТА:  8 – 15.00          РАДНО ВРЕМЕ MУЗЕЈА      ПОНЕДЕЉАК - ПЕТАК:  7.30 - 15.30    *Приликoм oргaнизoвaњa знaчajних ликoвних излoжби сa висoким ризикoм, музej je oтвoрeн зa пoсeтe oд 9.00 дo 20.00 чaсoвa.   *У случajу oргaнизoвaнe и прeтхoднe нajaвe музej oтвaрaмo пo пoзиву, вaн нaвeдeних тeрминa.   *Збoг прирoдe пoслa, рaднo врeмe музeja, пo пoтрeби сe oдвиja и вaн рeдoвнoг рaднoг врeмeнa.   *Taкoђe, зa пoсeтe je пoврeмeнo и пo прeтхoднoj нajaви oтвoрeнa и пoстaвкa  у Кући  Jусуфaгићa. МУЗЕЈ У ПРИЈЕПОЉУ
ПРОЈЕКТИ
ОБНОВА И РЕКОНСТРУКЦИЈА МАНАСТИРА ДАВИДОВИЦЕ
Манастир Давидовица грађен је 1281. године у близини Бродарева, код Пријепоља. Ктитор манастира је Димитрије Давид, син Вуканов, а унук Стефана Немање. Манастир је страдао када су Турци први пут крајем XV века заузели територију Полимља. У манастиру је сачувана гробна плоча „раба Божијег Вратка“, за кога поуздано знамо да је унук Димитрија Давида, у народној песми познатог као Југ Богдан, отац кнегиње Милице, за коју се сматра да је рођена у близини манастира Давидовице. Према легенди, каже се да су у Давидовици сахрањени браћа Југовићи, након страдања у Косовском боју. Након рушења и паљења, манастир никада није обнављан, осим што је крајем 50-их година ХХ века Завод за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије расчистио рушевине цркве и конзервирао постојеће зидине. Уз дозволу Министарства културе Републике Србије 1996. године Музеј у Пријепољу започео је реконструкцију и обнову манастира Давидовице, која је завршена 1998. године. Цео пројекат реконструкције и обнове манастира Давидовице, финансирало је Министарстсво културе Републике Србије. Реконструкција је изведена по пројекту надлежног Завода за заштиту споменика културе у Краљеву и уз надзор архитекте Вељка Вучковића. Пројекат реконструкције и обнове манастира Давидовице, покренуо је и њиме руководио током целокупне реконструкције и обнове, Славољуб Пушица, директор Музеја у Пријепољу.

МУЗЕЈ У ПРИЈЕПОЉУ

УЛАЗНИЦА: 100 ДИНАРА

ЗАКАЖИТЕ ПОСЕТУ

Тел +381 33 710 185

фах +381 33 710 162

е-маил: muzejpri@mts.rs

адреса: Валтерова 35

Бесплатне улазнице: пензионери, особе са посебним потребама, предшколска деца, ученици основних школа који учествују у активностима музеја. Струковна карта је бесплатна.
РАДНО ВРЕМЕ ЗА ПОСЕТИОЦЕ Понедељак: од 8 – 15.30 часова Уторак: од 8 – 15.30 часова Среда: од 8 – 15.30 часова Четвртак: од 8 – 15.30 часова Петак: од 8 – 15.30 часова Субота: од 8 – 15.00 часов
РАДНО ВРЕМЕ MУЗЕЈА пoнeдeљaк - пeтaк: 7.30 - 15.30
*Приликoм oргaнизoвaњa знaчajних ликoвних излoжби сa висoким ризикoм, музej je oтвoрeн зa пoсeтe oд 9.00 дo 20.00 чaсoвa. *У случajу oргaнизoвaнe и прeтхoднe нajaвe музej oтвaрaмo пo пoзиву, вaн нaвeдeних тeрминa. *Збoг прирoдe пoслa, рaднo врeмe музeja, пo пoтрeби сe oдвиja и вaн рeдoвнoг рaднoг врeмeнa. *Taкoђe, зa пoсeтe je пoврeмeнo и пo прeтхoднoj нajaви oтвoрeнa и пoстaвкa у Кући Jусуфaгићa.