ПРОЈЕКТИ
МИЛЕШЕВСКО ШТАМПАРСТВО
МИЛЕШЕВСКО ШТАМПАРСТВО 1544 – 1557. Поводом обележавања 450 Милешевске штампарије, у Музеју је новембра 1994. приређена изложба „Милешевско штампарство 1544 – 1557“, ауторке Катарине Мано-Зиси, археографа саветника у Народној библиотеци Србије. У витринама пријепољског Музеја нашле су се 12 књига које су штампане у Милешевској штампарији а данас се налазе у САНУ, Народној библиотеци Србије, Музеју Српске православне цркве и у Матици српској у Новом Саду. Изложбу је, пригодним словом, отворио проф. др Сретен Петковић а у програму су учествовали глумица Љиљана Благојевић и певачко друштво „Златиборска вила“ из Ужица. Поводом великог јубилеја штампарства, у цркви манастира Милешева, колевци књига једне од најстаријих штампарија у Срба, одржана је духовна академија. Учесница програма, глумица Љиљана Благојевић у каталогу који је пратио изложбу „Милешевско штампарство 1544 – 1557“ записала је: „Ноћ између 12. и 13. новембра 1994. године у Пријепољу. После 450 година ове дивне књиге, сведоци наше културе враћају се у свој град. Срећна сам и поносна да са њима проводим сате и на тај начин постајем део лепе историје“. Прва штампарија манастира Милешеве ПСАЛТИР С ПОСЛЕДОВАЊЕМ, довршен 30. октобра (12. новембра по новом календару) 1544. године у Милешеви; по налогу игумана јеромонаха Данила штампали јеромонаси Мардарије и Теодор. 1. Београд, Музеј Српске православне цркве, Збирка Р. Грујића, бр. 314, 349 л. 200 х 145 мм; примерак непотпун, повез кожни. 2. Београд, Народна библиотека Србије, И 56, 317 л. 194 х 140 мм; примерак непотпун, поговор сачуван; повез кожни. 3. Београд, Народна библиотека Србије, И 38, 277 л. 175 х 125 мм; примерак непотпун, повез кожни, новији. 4. Псалтир с последовањем, Венеција 1519 – 1520, издање Божидара Вуковића, штампар јеромонах Пахомије. Служио као предложак милешевском Псалтиру с последовањем из 1544. Београд, Архив Српске академије наука и уметности, бр. 305 391 л. 197 х 148 мм; примерак непотпун, повез кожни. МОЛИТВЕНИК, довршен 20. септембра 1546. године у Милешеви; по налогу игумана Јеромонаха Данила штампали дијаци Дамјан и Милан. 5. Београд, Народна библиотека Србије, И 14, 291 л. 187 х 132 мм; примерак непотпун, повез кожни, новији. 6. Београд, Музеј Српске православне цркве, Збирка Р. Грујића, бр. 313 351 л. 197 х 140 мм; примерак непотпун, повез кожни. 7. Нови Сад, Библиотека Матице српске, Р Ср II 9.2 358 л. 201 х 145 мм; примерак непотпун, повез кожни, нов. 8. Београд, Архив Српске академије наука и уметности, бр. 87 278 л. 205 х 146 мм; примерак непотпун, повез кожни, нов. Друга штампарија манастира Милешеве ПСАЛТИР С ПОСЛЕДОВАЊЕМ, довршен 4. новембра 1557. године у Милешеви; по налогу игумана јеромонаха Данила. 9. Нови Сад, Библиотека Матице српске, Р Ср III 1.1 288 л. 221 х 157 мм; примерак непотпун, колофон сачуван; повез кожни. 10. Београд, Музеј Српске православне цркве, Збирка Р. Грујића, бр. 309 241 л. 210 х 145 мм; примерак непотпун, повез кожни, нов. 11. Призрен, Српска православна црква, без. бр. 103 л. 215 х 145 мм; примерак непотпун, оштећен, повез кожни. 12. Псалтир с последовањем, Цетињски манастир 1494, издање Ђурђа Црнојевића, штампао јеромонах Макарије. Служио као предложак милешевском Псалтиру с последовањем из 1557. Београд, Народна библиотека Србије, И 41. 348 л. 240 х 141 мм; примерак потпун, повез кожни.
УЛАЗНИЦА: 100 ДИНАРА                        ЗАКАЖИТЕ ПОСЕТУ                                      Тел +381 33 710 185                      фах +381 33 710 162                е-маил: muzejpri@mts.rs                   адреса: Валтерова 35 Бесплатне улазнице: пензионери, особе са посебним потребама, предшколска деца, ученици основних школа који учествују у активностима музеја. Струковна карта је бесплатна.          РАДНО ВРЕМЕ ЗА ПОСЕТИОЦЕ        ПОНЕДЕЉАК - ПЕТАК:  8 – 15.30               СУБОТА:  8 – 15.00          РАДНО ВРЕМЕ MУЗЕЈА      ПОНЕДЕЉАК - ПЕТАК:  7.30 - 15.30    *Приликoм oргaнизoвaњa знaчajних ликoвних излoжби сa висoким ризикoм, музej je oтвoрeн зa пoсeтe oд 9.00 дo 20.00 чaсoвa.   *У случajу oргaнизoвaнe и прeтхoднe нajaвe музej oтвaрaмo пo пoзиву, вaн нaвeдeних тeрминa.   *Збoг прирoдe пoслa, рaднo врeмe музeja, пo пoтрeби сe oдвиja и вaн рeдoвнoг рaднoг врeмeнa.   *Taкoђe, зa пoсeтe je пoврeмeнo и пo прeтхoднoj нajaви oтвoрeнa и пoстaвкa  у Кући  Jусуфaгићa. МУЗЕЈ У ПРИЈЕПОЉУ
ПРОЈЕКТИ
МИЛЕШЕВСКО ШТАМПАРСТВО
МИЛЕШЕВСКО ШТАМПАРСТВО 1544 – 1557. Поводом обележавања 450 Милешевске штампарије, у Музеју је новембра 1994. приређена изложба „Милешевско штампарство 1544 1557“, ауторке Катарине Мано- Зиси, археографа саветника у Народној библиотеци Србије. У витринама пријепољског Музеја нашле су се 12 књига које су штампане у Милешевској штампарији а данас се налазе у САНУ, Народној библиотеци Србије, Музеју Српске православне цркве и у Матици српској у Новом Саду. Изложбу је, пригодним словом, отворио проф. др Сретен Петковић а у програму су учествовали глумица Љиљана Благојевић и певачко друштво „Златиборска вила“ из Ужица. Поводом великог јубилеја штампарства, у цркви манастира Милешева, колевци књига једне од најстаријих штампарија у Срба, одржана је духовна академија. Учесница програма, глумица Љиљана Благојевић у каталогу који је пратио изложбу „Милешевско штампарство 1544 1557“ записала је:„Ноћ између 12. и 13. новембра 1994. године у Пријепољу. После 450 година ове дивне књиге, сведоци наше културе враћају се у свој град. Срећна сам и поносна да са њима проводим сате и на тај начин постајем део лепе историје“. Прва штампарија манастира Милешеве ПСАЛТИР С ПОСЛЕДОВАЊЕМ, довршен 30. октобра (12. новембра по новом календару) 1544. године у Милешеви; по налогу игумана јеромонаха Данила штампали јеромонаси Мардарије и Теодор. 1. Београд, Музеј Српске православне цркве, Збирка Р. Грујића, бр. 314, 349 л. 200 х 145 мм; примерак непотпун, повез кожни. 2. Београд, Народна библиотека Србије, И 56, 317 л. 194 х 140 мм; примерак непотпун, поговор сачуван; повез кожни. 3. Београд, Народна библиотека Србије, И 38, 277 л. 175 х 125 мм; примерак непотпун, повез кожни, новији. 4. Псалтир с последовањем, Венеција 1519 1520, издање Божидара Вуковића, штампар јеромонах Пахомије. Служио као предложак милешевском Псалтиру с последовањем из 1544. Београд, Архив Српске академије наука и уметности, бр. 305 391 л. 197 х 148 мм; примерак непотпун, повез кожни. МОЛИТВЕНИК, довршен 20. септембра 1546. године у Милешеви; по налогу игумана Јеромонаха Данила штампали дијаци Дамјан и Милан. 5. Београд, Народна библиотека Србије, И 14, 291 л. 187 х 132 мм; примерак непотпун, повез кожни, новији. 6. Београд, Музеј Српске православне цркве, Збирка Р. Грујића, бр. 313 351 л. 197 х 140 мм; примерак непотпун, повез кожни. 7. Нови Сад, Библиотека Матице српске, Р Ср II 9.2 358 л. 201 х 145 мм; примерак непотпун, повез кожни, нов. 8. Београд, Архив Српске академије наука и уметности, бр. 87 278 л. 205 х 146 мм; примерак непотпун, повез кожни, нов. Друга штампарија манастира Милешеве ПСАЛТИР С ПОСЛЕДОВАЊЕМ, довршен 4. новембра 1557. године у Милешеви; по налогу игумана јеромонаха Данила. 9. Нови Сад, Библиотека Матице српске, Р Ср III 1.1 288 л. 221 х 157 мм; примерак непотпун, колофон сачуван; повез кожни. 10. Београд, Музеј Српске православне цркве, Збирка Р. Грујића, бр. 309 241 л. 210 х 145 мм; примерак непотпун, повез кожни, нов. 11. Призрен, Српска православна црква, без. бр. 103 л. 215 х 145 мм; примерак непотпун, оштећен, повез кожни. 12. Псалтир с последовањем, Цетињски манастир 1494, издање Ђурђа Црнојевића, штампао јеромонах Макарије. Служио као предложак милешевском Псалтиру с последовањем из 1557. Београд, Народна библиотека Србије, И 41. 348 л. 240 х 141 мм; примерак потпун, повез кожни.

МУЗЕЈ У ПРИЈЕПОЉУ

УЛАЗНИЦА: 100 ДИНАРА

ЗАКАЖИТЕ ПОСЕТУ

Тел +381 33 710 185

фах +381 33 710 162

е-маил: muzejpri@mts.rs

адреса: Валтерова 35

Бесплатне улазнице: пензионери, особе са посебним потребама, предшколска деца, ученици основних школа који учествују у активностима музеја. Струковна карта је бесплатна.
РАДНО ВРЕМЕ ЗА ПОСЕТИОЦЕ Понедељак: од 8 – 15.30 часова Уторак: од 8 – 15.30 часова Среда: од 8 – 15.30 часова Четвртак: од 8 – 15.30 часова Петак: од 8 – 15.30 часова Субота: од 8 – 15.00 часов
РАДНО ВРЕМЕ MУЗЕЈА пoнeдeљaк - пeтaк: 7.30 - 15.30
*Приликoм oргaнизoвaњa знaчajних ликoвних излoжби сa висoким ризикoм, музej je oтвoрeн зa пoсeтe oд 9.00 дo 20.00 чaсoвa. *У случajу oргaнизoвaнe и прeтхoднe нajaвe музej oтвaрaмo пo пoзиву, вaн нaвeдeних тeрминa. *Збoг прирoдe пoслa, рaднo врeмe музeja, пo пoтрeби сe oдвиja и вaн рeдoвнoг рaднoг врeмeнa. *Taкoђe, зa пoсeтe je пoврeмeнo и пo прeтхoднoj нajaви oтвoрeнa и пoстaвкa у Кући Jусуфaгићa.