ПРОЈЕКТИ
ПЕШТЕРНО МОНАШТВО ПОЛИМЉА
Пећинске цркве и насеобине представљају особен и веома важан облик српског духовног и споменичког наслеђа средњег века, али и нешто познијих раздобља. Подизане у тешко приступачним кршевитим пределима, удаљене од света и комуникације, које до сада нису биле предмет научних истраживања све док овај пројекат није покренут 2000. године. Пројекат је покренуо Музеј у Пријепољу у сарадњи са Балканолошким и Археолошким институтом САНУ. Ова значајна вишегодишња истраживања спроводио је стручни тим у саставу: др Даница Поповић, аутор пројекта, др Марко Поповић учесник истраживања и Славољуб Пушица, организатор и учесник истраживања. Истраживањима је обухваћено Горње Полимље, цео ток реке Лима од његовог изворишта испод Проклетија у Црној Гори, преко најстаријих Милешевских испосница Светог Саве у Средњем Полимљу у Србији, све до до Доњег Полимља и ушћа Лима у Дрину, на територији источне Босне и Херцеговине. За тих десет година истраживања рекогносциране су и истражене испоснице, које се помињу у историјским изворима, као и оне које смо пронашли приликом рекогносцирања терена, а за чије постојање се раније није знало. Значајно је истаћи да су милешевске испоснице, испоснице у Тифрану и Пакленој, као и добрунска испосница освајане уз ангажовање врхунских алпиниста, без чије помоћи не би успели да добијемо потпуније податке о њиховој унутрашњој архитектури, мобилијару и изгледу. Спроведена истраживања имала су огроман значај за целовито сагледавање историје, организације и функције српског монаштва од XIII до XIX века. Резултати истраживања показали су да се по броју и важности сачуваних цркава и испосница Полимље може сматрати једним од референтних подручја српских земаља. Зато су ова истраживања кључна за разумевање пештерног монаштва средњовековне Србије, али и целог православног света. Десетогодишња истраживања пећинских испосница Полимља, која су спроведена у периоду од 2000. до 2010. године несумњиво су унапредила наша сазнања о пештерном монаштву. Пројекат „Пештерно монаштво Полимља“ реализован је уз финансијску подршку Министарства културе Републике Србије.
УЛАЗНИЦА: 100 ДИНАРА                        ЗАКАЖИТЕ ПОСЕТУ                                      Тел +381 33 710 185                      фах +381 33 710 162                е-маил: muzejpri@mts.rs                   адреса: Валтерова 35 Бесплатне улазнице: пензионери, особе са посебним потребама, предшколска деца, ученици основних школа који учествују у активностима музеја. Струковна карта је бесплатна.          РАДНО ВРЕМЕ ЗА ПОСЕТИОЦЕ        ПОНЕДЕЉАК - ПЕТАК:  8 – 15.30               СУБОТА:  8 – 15.00          РАДНО ВРЕМЕ MУЗЕЈА      ПОНЕДЕЉАК - ПЕТАК:  7.30 - 15.30    *Приликoм oргaнизoвaњa знaчajних ликoвних излoжби сa висoким ризикoм, музej je oтвoрeн зa пoсeтe oд 9.00 дo 20.00 чaсoвa.   *У случajу oргaнизoвaнe и прeтхoднe нajaвe музej oтвaрaмo пo пoзиву, вaн нaвeдeних тeрминa.   *Збoг прирoдe пoслa, рaднo врeмe музeja, пo пoтрeби сe oдвиja и вaн рeдoвнoг рaднoг врeмeнa.   *Taкoђe, зa пoсeтe je пoврeмeнo и пo прeтхoднoj нajaви oтвoрeнa и пoстaвкa  у Кући  Jусуфaгићa. МУЗЕЈ У ПРИЈЕПОЉУ
ПРОЈЕКТИ
ПЕШТЕРНО МОНАШТВО ПОЛИМЉА
Пећинске цркве и насеобине представљају особен и веома важан облик српског духовног и споменичког наслеђа средњег века, али и нешто познијих раздобља. Подизане у тешко приступачним кршевитим пределима, удаљене од света и комуникације, које до сада нису биле предмет научних истраживања све док овај пројекат није покренут 2000. године. Пројекат је покренуо Музеј у Пријепољу у сарадњи са Балканолошким и Археолошким институтом САНУ. Ова значајна вишегодишња истраживања спроводио је стручни тим у саставу: др Даница Поповић, аутор пројекта, др Марко Поповић учесник истраживања и Славољуб Пушица, организатор и учесник истраживања. Истраживањима је обухваћено Горње Полимље, цео ток реке Лима од његовог изворишта испод Проклетија у Црној Гори, преко најстаријих Милешевских испосница Светог Саве у Средњем Полимљу у Србији, све до до Доњег Полимља и ушћа Лима у Дрину, на територији источне Босне и Херцеговине. За тих десет година истраживања рекогносциране су и истражене испоснице,које се помињу у историјским изворима, као и оне које смо пронашли приликом рекогносцирања терена, а за чије постојање се раније није знало. Значајно је истаћи да су милешевске испоснице, испоснице у Тифрану и Пакленој, као и добрунска испосница освајане уз ангажовање врхунских алпиниста, без чије помоћи не би успели да добијемо потпуније податке о њиховој унутрашњој архитектури, мобилијару и изгледу. Спроведена истраживања имала су огроман значај за целовито сагледавање историје, организације и функције српског монаштва од XIII до XIX века. Резултати истраживања показали су да се по броју и важности сачуваних цркава и испосница Полимље може сматрати једним од референтних подручја српских земаља. Зато су ова истраживања кључна за разумевање пештерног монаштва средњовековне Србије, али и целог православног света. Десетогодишња истраживања пећинских испосница Полимља, која су спроведена у периоду од 2000. до 2010. године несумњиво су унапредила наша сазнања о пештерном монаштву. Пројекат „Пештерно монаштво Полимља“ реализован је уз финансијску подршку Министарства културе Републике Србије.

МУЗЕЈ У ПРИЈЕПОЉУ

УЛАЗНИЦА: 100 ДИНАРА

ЗАКАЖИТЕ ПОСЕТУ

Тел +381 33 710 185

фах +381 33 710 162

е-маил: muzejpri@mts.rs

адреса: Валтерова 35

Бесплатне улазнице: пензионери, особе са посебним потребама, предшколска деца, ученици основних школа који учествују у активностима музеја. Струковна карта је бесплатна.
РАДНО ВРЕМЕ ЗА ПОСЕТИОЦЕ Понедељак: од 8 – 15.30 часова Уторак: од 8 – 15.30 часова Среда: од 8 – 15.30 часова Четвртак: од 8 – 15.30 часова Петак: од 8 – 15.30 часова Субота: од 8 – 15.00 часов
РАДНО ВРЕМЕ MУЗЕЈА пoнeдeљaк - пeтaк: 7.30 - 15.30
*Приликoм oргaнизoвaњa знaчajних ликoвних излoжби сa висoким ризикoм, музej je oтвoрeн зa пoсeтe oд 9.00 дo 20.00 чaсoвa. *У случajу oргaнизoвaнe и прeтхoднe нajaвe музej oтвaрaмo пo пoзиву, вaн нaвeдeних тeрминa. *Збoг прирoдe пoслa, рaднo врeмe музeja, пo пoтрeби сe oдвиja и вaн рeдoвнoг рaднoг врeмeнa. *Taкoђe, зa пoсeтe je пoврeмeнo и пo прeтхoднoj нajaви oтвoрeнa и пoстaвкa у Кући Jусуфaгићa.