ПРОЈЕКТИ
ПОЛИМЉЕ: МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА ИСТОРИЈСКА ИСТРАЖИВАЊА
Пројекат „ПОЛИМЉЕ: мултидисциплинарна историјска истраживања“, који је у оквиру пројекта „На светим водама Лима“ започет 2005. године, односи се на истраживања Лимске долине од изворишта Лима испод Проклетија у Црној Гори, преко Средњег Полимља у југозападној Србији и Доњег Полимља у источној Босни и Херцеговини, где се Лим улива у Дрину. У овај међународни пројекат укључени су еминентни научни радници из института САНУ, Филозофског и Филолошког факултета у Београду, Музичке академије у Београду, Централног института за конзервацију у Београду, Високе струковне школе у Новом Саду, Државног универзитета у Новом Пазару, као и међународни стручњаци из Италије, Велике Британије и Русије. Они су протеклих девет година од Проклетија, преко Будимље, Комова и Бихора, Сјеничко-Пештерске висоравни, Пријепоља, Прибоја, Рудог, Вишеграда, Чајнича истражили, пописали и убицирали споменике моћних цивилизација које су од римског периода, преко Византије, немањићке Србије, османског царства, аустро-угарске монархије до ХХ века,оставили ограмно културно историјско наслеђе, које до сада у највећој мери није истражено и које се налази у стању пропадања и нестајања. Такође, истраживачи на терену проучавају етнографске карактеристике, етномузикологију, топонимастику, народну књижевност, народно градитељство и савремене социолошке проблеме. Истраживања са терена публикована су у научном зборнику „Милешевски записи“ бр. 7, 8, 9 и 10 који представљају значајну историјску грађу, прикупљену током ових вишегодишњих мултидисциплинарних истраживања. Према плану и програму истраживања пројекат ће ући у завршну фазу 2015- 2016. године. Пројекат у целости финансира Министарство културе Републике Србије. Аутор и руководилац пројекта ПОЛИМЉЕ: мултидисциплинарна историјска истраживања је Славољуб Пушица, музејски саветник.
УЛАЗНИЦА: 100 ДИНАРА                        ЗАКАЖИТЕ ПОСЕТУ                                      Тел +381 33 710 185                      фах +381 33 710 162                е-маил: muzejpri@mts.rs                   адреса: Валтерова 35 Бесплатне улазнице: пензионери, особе са посебним потребама, предшколска деца, ученици основних школа који учествују у активностима музеја. Струковна карта је бесплатна.          РАДНО ВРЕМЕ ЗА ПОСЕТИОЦЕ        ПОНЕДЕЉАК - ПЕТАК:  8 – 15.30               СУБОТА:  8 – 15.00          РАДНО ВРЕМЕ MУЗЕЈА      ПОНЕДЕЉАК - ПЕТАК:  7.30 - 15.30    *Приликoм oргaнизoвaњa знaчajних ликoвних излoжби сa висoким ризикoм, музej je oтвoрeн зa пoсeтe oд 9.00 дo 20.00 чaсoвa.   *У случajу oргaнизoвaнe и прeтхoднe нajaвe музej oтвaрaмo пo пoзиву, вaн нaвeдeних тeрминa.   *Збoг прирoдe пoслa, рaднo врeмe музeja, пo пoтрeби сe oдвиja и вaн рeдoвнoг рaднoг врeмeнa.   *Taкoђe, зa пoсeтe je пoврeмeнo и пo прeтхoднoj нajaви oтвoрeнa и пoстaвкa  у Кући  Jусуфaгићa. МУЗЕЈ У ПРИЈЕПОЉУ
ПРОЈЕКТИ
ПОЛИМЉЕ: МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА ИСТОРИЈСКА ИСТРАЖИВАЊА
Пројекат„ПОЛИМЉЕ: мултидисциплинарна историјска истраживања“, који је у оквиру пројекта „На светим водама Лима“ започет 2005. године, односи се на истраживања Лимске долине од изворишта Лима испод Проклетија у Црној Гори, преко Средњег Полимља у југозападној Србији и Доњег Полимља у источној Босни и Херцеговини, где се Лим улива у Дрину. У овај међународни пројекат укључени су еминентни научни радници из института САНУ, Филозофског и Филолошког факултета у Београду, Музичке академије у Београду, Централног института за конзервацију у Београду, Високе струковне школе у Новом Саду, Државног универзитета у Новом Пазару, као и међународни стручњаци из Италије, Велике Британије и Русије. Они су протеклих девет година од Проклетија, преко Будимље, Комова и Бихора, Сјеничко-Пештерске висоравни, Пријепоља, Прибоја, Рудог, Вишеграда, Чајнича истражили, пописали и убицирали споменике моћних цивилизација које су од римског периода, преко Византије, немањићке Србије, османског царства, аустро-угарске монархије до ХХ века,оставили ограмно културно историјско наслеђе, које до сада у највећој мери није истражено и које се налази у стању пропадања и нестајања. Такође, истраживачи на терену проучавају етнографске карактеристике, етномузикологију, топонимастику, народну књижевност, народно градитељство и савремене социолошке проблеме. Истраживања са терена публикована су у научном зборнику „Милешевски записи“ бр. 7, 8, 9 и 10 који представљају значајну историјску грађу, прикупљену током ових в и ш е г о д и ш њ и х м у л т и д и с ц и п л и н а р н и х истраживања. Према плану и програму истраживања пројекат ће ући у завршну фазу 2015-2016. године. Пројекат у целости финансира Министарство културе Републике Србије. Аутор и руководилац пројекта ПОЛИМЉЕ: мултидисциплинарна историјска истраживања је Славољуб Пушица, музејски саветник.

МУЗЕЈ У ПРИЈЕПОЉУ

УЛАЗНИЦА: 100 ДИНАРА

ЗАКАЖИТЕ ПОСЕТУ

Тел +381 33 710 185

фах +381 33 710 162

е-маил: muzejpri@mts.rs

адреса: Валтерова 35

Бесплатне улазнице: пензионери, особе са посебним потребама, предшколска деца, ученици основних школа који учествују у активностима музеја. Струковна карта је бесплатна.
РАДНО ВРЕМЕ ЗА ПОСЕТИОЦЕ Понедељак: од 8 – 15.30 часова Уторак: од 8 – 15.30 часова Среда: од 8 – 15.30 часова Четвртак: од 8 – 15.30 часова Петак: од 8 – 15.30 часова Субота: од 8 – 15.00 часов
РАДНО ВРЕМЕ MУЗЕЈА пoнeдeљaк - пeтaк: 7.30 - 15.30
*Приликoм oргaнизoвaњa знaчajних ликoвних излoжби сa висoким ризикoм, музej je oтвoрeн зa пoсeтe oд 9.00 дo 20.00 чaсoвa. *У случajу oргaнизoвaнe и прeтхoднe нajaвe музej oтвaрaмo пo пoзиву, вaн нaвeдeних тeрминa. *Збoг прирoдe пoслa, рaднo врeмe музeja, пo пoтрeби сe oдвиja и вaн рeдoвнoг рaднoг врeмeнa. *Taкoђe, зa пoсeтe je пoврeмeнo и пo прeтхoднoj нajaви oтвoрeнa и пoстaвкa у Кући Jусуфaгићa.