НАГРАДЕ
Одлука Судијског панела Европског музејског форума да се Музеју у Пријепољу, у конкуренцији 59 европских музеја, музеја Руске федерације и Републике Турске, додели Специјална награда, представља значајан догађај и велико признање не само за Музеј у Пријепољу и српску музеологију, већ за срску културу уопште. На конкурсу Европског музејског форума и Савета Европе за 2012. годину, за ову највећу музејску награду, не само у Европи, већ и у свету конкурисало је 59 европских музеја, укључујући руске и турске музеје. Први пут у историји српске музеологије и ширег региона Балкана Музеј у Пријепољу, конкурисао је за ову велику награду. Строги услови конкурса захтевали су реализацију великих националних пројеката, пројекте који су значајни за европску музеологију са значајним референцама, који су представљали услов за испуњавање веома обимне конкурсне документације. Судијски панел европских музејских експерата од великог броја пријављених музеја који су конкурисали, номиновао је 59 музеја, међу њима и Музеј у Пријепољу. Значајним националним пројектима Музеја у Пријепољу, које је финансирало Министарство културе Републике Србије скренута је пажња, не само културне, већ шире јавности, како у Србији, тако и у региону. Музеј у Пријепољу, не само реализованим пројектима, већ оствареном укупном друштвеном улогом на компликованом и оптерећеном мултиетничком простору на коме делује, успео је да успостави сарадњу са националним музејима у региону, отварајући пут сарадњи упркос неповољној политичкој ситуацији, која је то отежавала. Чињеница је да је Музеј у Пријепољу први српски музеј, који је од 1977. године када су установљене ове значајне награде, не само за Европу, већ и за свет, конкурисао и добио ово значајно и велико признање. Шта је одлучило да у веома неповољним околностима, у којима се још од 90-их година налази српска музеологија, Музеј у Пријепољу у конкуренцији 59 европских музеја испуни строге критеријуме конкурса и још строже услове Судијског панела.
Пројект: Реконструкција и обнова порушеног средњовековног манастира Давидовице из XIII века /1996-98 / Пројект: Реконструкција и обнова порушеног средњовековног манастира Куманице из XIV века /2000-01/ Пројект: На светим водама Лима – мултидисциплинарна истраживања Полимља /2005-/ Пројект: Пештерно монаштво Полимља /2000-10/ Пројект: Доградња и реконструкција објекта Музеја (некадашња турска руждија) и изградња летње културне сцене –лапидаријума /2005-07/ Project: Пројект: Централна манифестација Дани европске баштине за Србију /2009/ (изложбе: Земаљски музеј БиХ, Сарајево, Музеј Републике Српске, Бања Лука, Народни музеј Црне Горе, Цетиње, Аустријски културни центар, Музеј у Пријепољу) Пројект: Девет научних скупова и издавање научног зборника „Милешевски записи“ бр. 1-9 /1994-2011/ Програм: Циклус предавања- Ислам, светска религија /2003-04/ Програм: Заједничка скупштина НК ИКОМ-а Хрватске, БиХ и Србије Пријепоље, 2008; Сарајево, 2009; Загреб, 2010; Цеље 2012; Изложба: Милешевско штампарство (XVI век) /1994/ Изложба: Прошлост Пријепоља; Берн, Швајцарска /1998/ Изложба: Опроштај Влада Дивца од кошарке /2007/ Изложба: Милан Минић сликар, Ајачио, Корзика /2009/
Додељивање награде одржано је 19. маја 2012. године у Пенафилеу у Португалији, уз присуство најеминентнијих личности из области културе, не само Европе, већ и шире. У току седам дана, према протоколу, свих 59 музеја представљено је, не само Судијском панелу, већ и великом броју присутних. Задњег, седмог дана Судијски панел у свечаноj атмосфери, уз велико присутво медија прогласио је лауреате. Музеј у Пријепољу добио је Специјалну награду за реализоване националне пројекте, као и све друге пројекте који су током 20 година ову институцију сврстали у најзначајније музејске институције Републике Србије. Најзначајнијим пројектима, програмима, изложбама придружују се бројне ликовне изложбе, концерти, мултимедијални програми, промоције књижевних и других дела, прекогранична сарадња са институцијама заштите, учешће на научним и стручним скуповима у Европи, региону и земљи. Све наведено, проверено је и утврђено од стране Судијског панела Европског музејског форума, који је посебно ценећи тежину, услове и специфичност пројеката донео одлуку о додели Special Commendation 2012 The Museum of Prijepolje, Serbia, Penafiel, Portugal 16-19. may 2012.
УЛАЗНИЦА: 100 ДИНАРА                        ЗАКАЖИТЕ ПОСЕТУ                                      Тел +381 33 710 185                      фах +381 33 710 162                е-маил: muzejpri@mts.rs                   адреса: Валтерова 35 Бесплатне улазнице: пензионери, особе са посебним потребама, предшколска деца, ученици основних школа који учествују у активностима музеја. Струковна карта је бесплатна.          РАДНО ВРЕМЕ ЗА ПОСЕТИОЦЕ        ПОНЕДЕЉАК - ПЕТАК:  8 – 15.30               СУБОТА:  8 – 15.00          РАДНО ВРЕМЕ MУЗЕЈА      ПОНЕДЕЉАК - ПЕТАК:  7.30 - 15.30    *Приликoм oргaнизoвaњa знaчajних ликoвних излoжби сa висoким ризикoм, музej je oтвoрeн зa пoсeтe oд 9.00 дo 20.00 чaсoвa.   *У случajу oргaнизoвaнe и прeтхoднe нajaвe музej oтвaрaмo пo пoзиву, вaн нaвeдeних тeрминa.   *Збoг прирoдe пoслa, рaднo врeмe музeja, пo пoтрeби сe oдвиja и вaн рeдoвнoг рaднoг врeмeнa.   *Taкoђe, зa пoсeтe je пoврeмeнo и пo прeтхoднoj нajaви oтвoрeнa и пoстaвкa  у Кући  Jусуфaгићa. МУЗЕЈ У ПРИЈЕПОЉУ
НАГРАДЕ
Одлука Судијског панела Европског музејског форума да се Музеју у Пријепољу, у конкуренцији 59 европских музеја, музеја Руске федерације и Републике Турске, додели Специјална награда, представља значајан догађај и велико признање не само за Музеј у Пријепољу и српску музеологију, већ за срску културу уопште. На конкурсу Европског музејског форума и Савета Европе за 2012. годину, за ову највећу музејску награду, не само у Европи, већ и у свету конкурисало је 59 европских музеја, укључујући руске и турске музеје. Први пут у историји српске музеологије и ширег региона Балкана Музеј у Пријепољу, конкурисао је за ову велику награду. Строги услови конкурса захтевали су реализацију великих националних пројеката, пројекте који су значајни за европску музеологију са значајним референцама, који су представљали услов за испуњавање веома обимне конкурсне документације. Судијски панел европских музејских експерата од великог броја пријављених музеја који су конкурисали, номиновао је 59 музеја, међу њима и Музеј у Пријепољу. Значајним националним пројектима Музеја у Пријепољу, које је финансирало Министарство културе Републике Србије скренута је пажња, не само културне, већ шире јавности, како у Србији, тако и у региону. Музеј у Пријепољу, не само реализованим пројектима, већ оствареном укупном друштвеном улогом на компликованом и оптерећеном мултиетничком простору на коме делује, успео је да успостави сарадњу са националним музејима у региону, отварајући пут сарадњи упркос неповољној политичкој ситуацији, која је то отежавала. Чињеница је да је Музеј у Пријепољу први српски музеј, који је од 1977. године када су установљене ове значајне награде, не само за Европу, већ и за свет, конкурисао и добио ово значајно и велико признање. Шта је одлучило да у веома неповољним околностима, у којима се још од 90-их година налази српска музеологија, Музеј у Пријепољу у конкуренцији 59 европских музеја испуни строге критеријуме конкурса и још строже услове Судијског панела.
Пројект: Реконструкција и обнова порушеног средњовековног манастира Давидовице из XIII века /1996-98 / Пројект: Реконструкција и обнова порушеног средњовековног манастира Куманице из XIV века /2000-01/ Пројект: На светим водама Лима мултидисциплинарна истраживања Полимља /2005-/ Пројект: Пештерно монаштво Полимља /2000-10/ Пројект: Доградња и реконструкција објекта Музеја (некадашња турска руждија) и изградња летње културне сцене –лапидаријума /2005-07/ Project: Пројект: Централна манифестација Дани европске баштине за Србију /2009/ (изложбе: Земаљски музеј БиХ, Сарајево, Музеј Републике Српске, Бања Лука, Народни музеј Црне Горе, Цетиње, Аустријски културни центар, Музеј у Пријепољу) Пројект: Девет научних скупова и издавање научног зборника „Милешевски записи“ бр. 1-9 /1994-2011/ Програм: Циклус предавања- Ислам, светска религија /2003-04/ Програм: Заједничка скупштина НК ИКОМ-а Хрватске, БиХ и Србије Пријепоље, 2008; Сарајево, 2009; Загреб, 2010; Цеље 2012; Изложба: Милешевско штампарство (XVI век) /1994/ Изложба: Прошлост Пријепоља; Берн, Швајцарска /1998/ Изложба: Опроштај Влада Дивца од кошарке /2007/ Изложба: Милан Минић сликар, Ајачио, Корзика /2009/
Додељивање награде одржано је 19. маја 2012. године у Пенафилеу у Португалији, уз присуство најеминентнијих личности из области културе, не само Европе, већ и шире. У току седам дана, према протоколу, свих 59 музеја представљено је, не само Судијском панелу, већ и великом броју присутних. Задњег, седмог дана Судијски панел у свечаноj атмосфери, уз велико присутво медија прогласио је лауреате. Музеј у Пријепољу добио је Специјалну награду за реализоване националне пројекте, као и све друге пројекте који су током 20 година ову институцију сврстали у најзначајније музејске институције Републике Србије. Најзначајнијим пројектима, програмима, изложбама придружују се бројне ликовне изложбе, концерти, мултимедијални програми, промоције књижевних и других дела, прекогранична сарадња са институцијама заштите, учешће на научним и стручним скуповима у Европи, региону и земљи. Све наведено, проверено је и утврђено од стране Судијског панела Европског музејског форума, који је посебно ценећи тежину, услове и специфичност пројеката донео одлуку о додели Special Commendation 2012 The Museum of Prijepolje, Serbia, Penafiel, Portugal 16-19. may 2012.

МУЗЕЈ У ПРИЈЕПОЉУ

УЛАЗНИЦА: 100 ДИНАРА

ЗАКАЖИТЕ ПОСЕТУ

Тел +381 33 710 185

фах +381 33 710 162

е-маил: muzejpri@mts.rs

адреса: Валтерова 35

Бесплатне улазнице: пензионери, особе са посебним потребама, предшколска деца, ученици основних школа који учествују у активностима музеја. Струковна карта је бесплатна.
РАДНО ВРЕМЕ ЗА ПОСЕТИОЦЕ Понедељак: од 8 – 15.30 часова Уторак: од 8 – 15.30 часова Среда: од 8 – 15.30 часова Четвртак: од 8 – 15.30 часова Петак: од 8 – 15.30 часова Субота: од 8 – 15.00 часов
РАДНО ВРЕМЕ MУЗЕЈА пoнeдeљaк - пeтaк: 7.30 - 15.30
*Приликoм oргaнизoвaњa знaчajних ликoвних излoжби сa висoким ризикoм, музej je oтвoрeн зa пoсeтe oд 9.00 дo 20.00 чaсoвa. *У случajу oргaнизoвaнe и прeтхoднe нajaвe музej oтвaрaмo пo пoзиву, вaн нaвeдeних тeрминa. *Збoг прирoдe пoслa, рaднo врeмe музeja, пo пoтрeби сe oдвиja и вaн рeдoвнoг рaднoг врeмeнa. *Taкoђe, зa пoсeтe je пoврeмeнo и пo прeтхoднoj нajaви oтвoрeнa и пoстaвкa у Кући Jусуфaгићa.