ПРОЈЕКТИ
ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА МУЗЕЈА
ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА МУЗЕЈА У ПРИЈЕПОЉУ И ИЗГРАДЊА ЛЕТЊЕ КУЛТУРНЕ СЦЕНЕ СА ЛАПИДАРИЈУМОМ Музеј у Пријепољу отворен је 1990. године у згради старе турске руждије, која је изграђена 1839. године. Реконструкција Музеја у Пријепољу започета је, након што је конкурсом код Националног инвестиционог плана 2006. године, пројекат „Изградња и реконструкција Музеја у Пријепољу и изградња летње културне сцене са лапидаријумом“, аутора Славољуба Пушице, проглашен „за пројекат од приоритета“ и за који су издвојена значајна финансијска средства. На основу тог пројекта идејни пројекат урадио је архитекта Миладин Лукић, а Главни пројекат је урадио Завод за урбанизам и пројектовање у Пријепољу. Пројекат је подразумевао реконструкцију унутрашњих просторија, некадашњих школских учионица, комплетну реконструкцију школског дворишта у лапидаријум и доградњу анекса уз постојећи објекат. Пројекат је подразумевао да се депо Музеја изгради испод дела објекта главне зграде и дворишта, уз примену свих савремених метода заштите од влаге и подземних вода. Уместо неусловних учионица у којима се налазила стална музејска поставка и неусловног и малог депоа, новим пројектом створен је модеран простор површине 1.000m².. Комплетна реконструкција изведена је по савременим методама, уз поштовање и уградњу модерних метода заштите: видео надзора, противпровалних, противпожарних система заштите и централна клима, према стандардима модерних музеја у свету. За непуну годину, завршена је комплетна реконструкција. Прва изложба у 2007. години у новоотвореном простору Музеја у Пријепољу, била је велика промоција и опроштај Влада Дивца од кошарке.
УЛАЗНИЦА: 100 ДИНАРА                        ЗАКАЖИТЕ ПОСЕТУ                                      Тел +381 33 710 185                      фах +381 33 710 162                е-маил: muzejpri@mts.rs                   адреса: Валтерова 35 Бесплатне улазнице: пензионери, особе са посебним потребама, предшколска деца, ученици основних школа који учествују у активностима музеја. Струковна карта је бесплатна.          РАДНО ВРЕМЕ ЗА ПОСЕТИОЦЕ        ПОНЕДЕЉАК - ПЕТАК:  8 – 15.30               СУБОТА:  8 – 15.00          РАДНО ВРЕМЕ MУЗЕЈА      ПОНЕДЕЉАК - ПЕТАК:  7.30 - 15.30    *Приликoм oргaнизoвaњa знaчajних ликoвних излoжби сa висoким ризикoм, музej je oтвoрeн зa пoсeтe oд 9.00 дo 20.00 чaсoвa.   *У случajу oргaнизoвaнe и прeтхoднe нajaвe музej oтвaрaмo пo пoзиву, вaн нaвeдeних тeрминa.   *Збoг прирoдe пoслa, рaднo врeмe музeja, пo пoтрeби сe oдвиja и вaн рeдoвнoг рaднoг врeмeнa.   *Taкoђe, зa пoсeтe je пoврeмeнo и пo прeтхoднoj нajaви oтвoрeнa и пoстaвкa  у Кући  Jусуфaгићa. МУЗЕЈ У ПРИЈЕПОЉУ
ПРОЈЕКТИ
ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА МУЗЕЈА
ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА МУЗЕЈА У ПРИЈЕПОЉУ И ИЗГРАДЊА ЛЕТЊЕ КУЛТУРНЕ СЦЕНЕ СА ЛАПИДАРИЈУМОМ Музеј у Пријепољу отворен је 1990. године у згради старе турске руждије, која је изграђена 1839. године. Реконструкција Музеја у Пријепољу започета је, након што је конкурсом код Националног инвестиционог плана 2006. године, пројекат „Изградња и реконструкција Музеја у Пријепољу и изградња летње културне сцене са лапидаријумом“, аутора Славољуба Пушице, проглашен „за пројекат од приоритета“ и за који су издвојена значајна финансијска средства. На основу тог пројекта идејни пројекат урадио је архитекта Миладин Лукић, а Главни пројекат је урадио Завод за урбанизам и пројектовање у Пријепољу. Пројекат је подразумевао реконструкцију унутрашњих просторија, некадашњих школских у ч и о н и ц а , комплетнуреконструкцију школског дворишта у лапидаријум и доградњу анекса уз постојећи објекат. Пројекат је подразумевао да се депо Музеја изгради испод дела објекта главне зграде и дворишта, уз примену свих савремених метода заштите од влаге и подземних вода. Уместо неусловних учионица у којима се налазила стална музејска поставка и неусловног и малог депоа, новим пројектом створен је модеран простор површине 1.000m².. Комплетна реконструкција изведена је по савременим методама, уз поштовање и уградњу модерних метода заштите: видео надзора, противпровалних, противпожарних система заштите и централна клима, према стандардима модерних музеја у свету. За непуну годину, завршена је комплетна реконструкција. Прва изложба у 2007. години у новоотвореном простору Музеја у Пријепољу, била је велика промоција и опроштај Влада Дивца од кошарке.

МУЗЕЈ У ПРИЈЕПОЉУ

УЛАЗНИЦА: 100 ДИНАРА

ЗАКАЖИТЕ ПОСЕТУ

Тел +381 33 710 185

фах +381 33 710 162

е-маил: muzejpri@mts.rs

адреса: Валтерова 35

Бесплатне улазнице: пензионери, особе са посебним потребама, предшколска деца, ученици основних школа који учествују у активностима музеја. Струковна карта је бесплатна.
РАДНО ВРЕМЕ ЗА ПОСЕТИОЦЕ Понедељак: од 8 – 15.30 часова Уторак: од 8 – 15.30 часова Среда: од 8 – 15.30 часова Четвртак: од 8 – 15.30 часова Петак: од 8 – 15.30 часова Субота: од 8 – 15.00 часов
РАДНО ВРЕМЕ MУЗЕЈА пoнeдeљaк - пeтaк: 7.30 - 15.30
*Приликoм oргaнизoвaњa знaчajних ликoвних излoжби сa висoким ризикoм, музej je oтвoрeн зa пoсeтe oд 9.00 дo 20.00 чaсoвa. *У случajу oргaнизoвaнe и прeтхoднe нajaвe музej oтвaрaмo пo пoзиву, вaн нaвeдeних тeрминa. *Збoг прирoдe пoслa, рaднo врeмe музeja, пo пoтрeби сe oдвиja и вaн рeдoвнoг рaднoг врeмeнa. *Taкoђe, зa пoсeтe je пoврeмeнo и пo прeтхoднoj нajaви oтвoрeнa и пoстaвкa у Кући Jусуфaгићa.